facebook pixel

Οι υποθέσεις επίορκων στο μικροσκόπιο των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Τους φακέλους περίπου τεσσάρων χιλιάδων υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων ΑΆ και ΒΆ βαθμού, έχουν ανοίξει οι Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, για τον έλεγχο πιστοποιητικών, συμβάσεων κλπ, σε σύνολο 11 τομέων της διοίκησης έπειτα από σχετική εγκύκλιό του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι έλεγχοι αφορούν:

1. Εμβάσματα εξωτερικού: Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων οι οποίοι από το έτος 2009 και εντεύθεν απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα αθροιστικά άνω των 100.000 ευρώ.

2. Έλεγχος γλωσσομάθειας ΑΣΕΠ: Έλεγχος για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που αποτέλεσαν προϋπόθεση διορισμού 9.873 επιτυχόντων σε 49 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ το 2003-2009. Ήδη, συγκεντρώνονται τα αναγκαία στοιχεία για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασταύρωσης με τους φορείς πιστοποίησης.

3. Έλεγχοι τήρησης ωραρίου: Διενεργούνται διαρκώς έλεγχοι για την τήρηση του ωραρίου (έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα από τα υπουργεία Πολιτισμού, Εσωτερικών, Τουρισμού, από τον ΕΟΤ, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κλπ). Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η νομιμότητα των χορηγηθεισών αναρρωτικών αδειών και των αποζημιώσεων για υπερωριακή απασχόληση.

4. Έλεγχος άσκησης ιδιωτικού έργου: Έρευνα του ΣΕΕΔΔ για τη νομιμότητα χορήγησης σε υπαλλήλους των δήμων, αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

5. Εκπαιδευτικοί χωρίς εκπαιδευτικό έργο: Έλεγχος στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας απαλλαγής (2.200 περίπου) εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διδακτικό έργο (μηδενικό διδακτικό ωράριο), με βάση τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από το υπουργείο.

6. Υπουργείο Πολιτισμού: Έλεγχος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με αντικείμενο την εξέταση της διαδικασίας υπαγωγής συμβασιούχων στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004.

7. Δασικές υπηρεσίες: Έλεγχος- έρευνα σε 103 Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία των Δασαρχείων.

8. Διαύγεια: Έλεγχος σε δημόσιες υπηρεσίες για την διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις τού προγράμματος Διαύγεια.

9. Ληξιαρχείο Αθηνών: Έλεγχος στον τρόπο έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων γέννησης εκπρόθεσμης γνωστοποίησης (υπόθεση της μικρής Μαρίας).

10. Είσπραξη δημοσίων εσόδων: Εντατικοποίηση ελέγχων σχετικά με την είσπραξη δημοσίων εσόδων (είσπραξη τελών από τους δήμους, προστίμων αυθαιρέτων, κλπ) και την περιστολή των δαπανών (λειτουργικά έξοδα, κλπ), τις προμήθειες και τα δημόσια-δημοτικά έργα.

11. Περιουσιακή κατάσταση: Εντατικοποίηση ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων και εντοπισμός των υπαλλήλων των οποίων η περιουσιακή κατάσταση δεν δικαιολογείται από νόμιμους και εμφανείς πόρους. Ήδη, έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις και έχουν ασκηθεί πειθαρχικές διώξεις, ενώ έχουν φορολογηθεί αρμοδίως τα αδικαιολόγητα ποσά.

Τον τελευταίο χρόνο αποχώρησαν για ποινικούς ή πειθαρχικούς λόγους περισσότεροι από 250 αποδεδειγμένα επίορκοι υπάλληλοι. Από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι σήμερα, έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των πειθαρχικών αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων, 1.150 σε σχέση με 495 αποφάσεις το πρώτο εξάμηνο του έτους, με σύνολο έτους 1.645 αποφάσεις. 

Το 2013, τέθηκαν σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, με διοικητική απομάκρυνση από την εργασία τους με το 1/3 των αποδοχών τους, συνολικά 1.491 υπάλληλοι, ενώ σήμερα βρίσκονται σε αργία 977 υπάλληλοι. Το μέσο διάστημα παραμονής σε αργία είναι 154 ημέρες. Το ίδιο διάστημα εξήλθαν από το καθεστώς της αργίας 514 υπάλληλοι, εκ των οποίων το 66%, 337 υπάλληλοι, επέστρεψαν στις υπηρεσίες τους, καθώς εξετάστηκαν οι υποθέσεις τους, και το 23%, 117 υπάλληλοι, απολύθηκαν.

Στο Pathfinder.gr χρησιμοποιούμε Cookies σε μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο site μας. Μάθε περισσότερα

Αποδοχή